Status buss

Oversikten viser status for LTFs kjøretøy som brukes.
Viser 26 artikler
BussDriftsklarRegistrertStatusPlasseringEU-godkjentKlargjortBruksverdiVanskelighet å få kjørbarMerknad
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
BussDriftsklarRegistrertStatusPlasseringEU-godkjentKlargjortBruksverdiVanskelighet å få kjørbarMerknad
BFB 49   I orden Ulven 5. april 2018  Høy Ikke vurdert Ingen kjente feil 
OFB 67   I orden Ulven 30. november 2018  Høy Ikke vurdert Ingen kjente feil 
OS 793   I orden Ulven 28. februar 2022  Høy Ikke vurdert  
RBT 4   I orden Ulven 31. mai 2019  Høy Ikke vurdert  
OS 717   Kjørbar follum   Middels Ikke vurdert hensatt shabby interiør 
NSB D14849   Stoppende feil Ulven 29. februar 2020  Ikke vurdert Ikke vurdert Står på Rodeløkken for gjennomgang av elektrisk 
BFB 23   Flyttbar Follum Nord   Ikke vurdert Høy Luftlekkasje håndbrekk, ødelagt bunn i fremre batterikasse 
BO 46   Stoppende feil Follum Nord     Defekte bremser. 
DBO 456   Stoppende feil Majorstuen   Ikke vurdert Høy Defekte bremser.avstilt generelt dårlig utstillingsbuss 
DBO 465   Stoppende feil Follum Nord   Ikke vurdert Middels mangler sidevindu og pkk. kingbolt def avstilt, defekt motor 
LB 12   Kjørbar Follum Nord     rep av pkk mangler Gasspedal kan henge seg opp. 
LT RT4363   Flyttbar Vinterbro     Starter ikke. Problem med drivstofftilførsel. 
NB 347   Flyttbar follum nord   Ikke vurdert Høy på vent batterikasse opprusta, lysfeil generelt slitt 
NSB 149   Stoppende feil Follum nord   Ikke vurdert Høy Motorbytte, motor demontert 
OFB 431   Stoppende feil Follum Nord   Ikke vurdert Høy Manglende kjøling pga. defekt termostat. Dårlige bremser. Lader ikke luft eller strøm. Svært rusten under. 
OS 285   Flyttbar Vinterbro     Koker ved lengre turer. 
OS 404   Kjørbar Follum Nord     Elektrisk feil på varsel for kjølelampe. Nok frostvæske og virksom kjøling. 
OS 720   Kjørbar Ulven   Høy Lav Ikke EU godkjent 
OS 835   Kjørbar Ulven   Høy Middels Står hos MAN for karosseriarbeid 
OS 932   Kjørbar Follum Nord   Lav Lav Har hatt oljelekkasje, kun fylt på minimum med olje. Trenger service med motorvask og oljeskift. 
OS 964   Flyttbar Vognhall 5 1. januar 2016  Høy Middels Ikke EU godkjent, dårlig motor 
SBC 161   Stoppende feil Follum     Defekte bremser. Flyttbar. Mellomaksel frakoblet. 
SBC 74   Kjørbar Follum Nord   Lav Lav På vent. Ingen store feil, masse dugg i vinduer. Anses som lite interessant så lenge Schøyensgruppa har lik buss. 
UB 042   Flyttbar Follum 1. mars 2016  Ikke vurdert Lav Lekker hydraulikkolje, må utbedres før den kan kjøres til byen 
UB 732   Kjørbar Ulven   Lav Middels Kollisjonsskadet, men ellers god stand. 
ØRB 20   Kjørbar Rodeløkken   Ikke vurdert Ikke vurdert Oljelekkasje motor. Peil olje før bruk. 
Viser 26 artikler
Comments