Status buss

Oversikten viser status for LTFs kjøretøy som brukes.
Viser 26 artikler
BussDriftsklarRegistrertStatusPlasseringNeste PKKKlargjortBruksverdiVanskelighet å få kjørbarMerknad
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
BussDriftsklarRegistrertStatusPlasseringNeste PKKKlargjortBruksverdiVanskelighet å få kjørbarMerknad
OFB 67   I orden Ulven 1. januar 2030  Høy Ikke vurdert Ingen kjente feil, fritatt PKK 
OS 720   Kjørbar Ulven 8. juni 2021  Høy Ikke vurdert  
OS 793   I orden Ulven 28. februar 2022  Høy Ikke vurdert  
NSB D14849   Stoppende feil Ulven 1. januar 2030  Ikke vurdert Ikke vurdert Defekte bremser, fritatt PKK 
BFB 23   Flyttbar Follum Nord   Ikke vurdert Høy Luftlekkasje håndbrekk, ødelagt bunn i fremre batterikasse 
BFB 49   Flyttbar Ulven 5. april 2018  Høy Ikke vurdert Mangler PKK, defekt håndbrekk 
BO 46   Stoppende feil Follum Nord     Defekte bremser. 
DBO 456   Stoppende feil Majorstuen   Ikke vurdert Høy Defekte bremser.avstilt generelt dårlig utstillingsbuss 
DBO 465   Stoppende feil Follum Nord   Ikke vurdert Middels mangler sidevindu og pkk. kingbolt def avstilt, defekt motor 
LB 12   Kjørbar Follum Nord   Ikke vurdert Ikke vurdert rep av pkk mangler Gasspedal kan henge seg opp. Vibrasjon fra motor 
LT RT4363   Flyttbar Vinterbro     Starter ikke. Problem med drivstofftilførsel. 
NB 347   Stoppende feil Follum nord   Ikke vurdert Høy Starter defekt, på vent, batterikasse opprusta, lysfeil generelt slitt 
NSB 149   Stoppende feil Follum nord   Ikke vurdert Høy Motorbytte, motor demontert 
OFB 431   Stoppende feil Follum Nord   Ikke vurdert Høy Manglende kjøling pga. defekt termostat. Dårlige bremser. Lader ikke luft eller strøm. Svært rusten under. 
OS 285   Flyttbar Vinterbro     Koker ved lengre turer. 
OS 404   Kjørbar Follum Nord     Elektrisk feil på varsel for kjølelampe. Nok frostvæske og virksom kjøling. 
OS 717   Kjørbar RMV   Middels Middels hensatt shabby interiør 
OS 835   Kjørbar RMV   Høy Lav Noe arbeid for godkjenning 
OS 932   Kjørbar Follum Nord   Lav Lav Har hatt oljelekkasje, kun fylt på minimum med olje. Trenger service med motorvask og oljeskift. 
OS 964   Kjørbar Ulven 1. januar 2016  Høy Lav Ikke EU godkjent 
RBT 4   Flyttbar Ulven 31. mai 2019  Høy Ikke vurdert Ustabil dieseltilførsel 
SBC 161   Stoppende feil Follum     Defekte bremser. Flyttbar. Mellomaksel frakoblet. 
SBC 74   Kjørbar Follum Nord   Lav Lav På vent. Ingen store feil, masse dugg i vinduer. Anses som lite interessant så lenge Schøyensgruppa har lik buss. 
UB 042   Flyttbar Follum 1. mars 2016  Ikke vurdert Lav Lekker hydraulikkolje, må utbedres før den kan kjøres til byen 
UB 732   Kjørbar Ulven   Lav Middels Kollisjonsskadet, men ellers god stand. 
ØRB 20   Kjørbar Follum   Ikke vurdert Ikke vurdert Oljelekkasje motor. Peil olje før bruk. 
Viser 26 artikler
Comments